Arkkitehtitoimisto Kimmo Kuismanen

Arkkitehtitoimisto Kimmo Kuismanen on keskikokoinen arkkitehtitoimisto. Toimintalinjanamme on tehdä kohtuullinen määrä huolellisesti tutkittuja rakennuksia ja asemakaavoja. Tavoitteenamme on laatia kohteistamme kokonaiskonsepti, jossa yhdistyvät kestävän kehityksen mukainen rakennustapa, yksinkertainen tekninen toteutus, vähäiset käyttökulut sekä viihtyisä ympäristö. Kimmo Kuismanen on sekä kaavoittaja- että arkkitehtirekisterin jäsen.

Toimistomme oma tutkimustyö, kansainväliset kontaktit sekä henkilökunnan järjestelmällinen koulutus takaavat ammattitaidolla tehdyt suunnitelmat. Huolellisen suunnittelun ansiosta rakennustemme huoltokorjausten tarve on osoittautunut vähäiseksi. Useat suunnittelemamme rakennukset ovat energiakulutukseltaan ko. kunnan edullisimmat. Lisäksi Viikin Ympäristötalo on Suomen energiatehokkain toimistorakennus.

Pääsuunnittelijana johdamme suunnittelua tavoitteena rakennus- ja käyttökulujen minimointi. Integroidulla suunnittelulla saamme säästöä myös LVI-urakan puolella. Yleensä olemmekin pysyneet hyvin annetuissa kustannusraameissa.

Kohteidemme taiteellisesta tasosta ovat osoituksena lukuisat voitot arkkitehtikilpailuissa sekä töidemme julkaisu koti- ja ulkomaisissa lehdissä, näyttelyissä ja televisiolähetyksissä. Erityistä tunnustusta olemme saaneet kaupunkikuvaan sekä vaikeisiin ilmasto-olosuhteisiin hyvin sopeutuvien rakennusten suunnittelijana.

Tavanomaisen arkkitehtityön lisäksi teemme kohteissamme mikroilmasto analyysin ja ympäristön ekologisen arvioinnin. Suunnitellemme rakennukset yleispäteviksi struktuureiksi, joihin uudet hyvinkin erilaiset toiminnat voidaan helposti tuoda.

Toimistomme sisustussuunnittelija tarkistaa jo luonnosvaiheessa tilojen kalustettavuuden, kasvivalojen sijoittelun yms. Voimme myös haluttaessa tehdä koko sisustussuunnittelun.