Ympäristö ja arvot

Emissiovapaat materiaalit ovat perusta terveelle rakentamiselle.

TERVEEN TALON KONSEPTI

Tutkimusten mukaan asumisen ongelmat sekä väsymys ja sairaspoissaolot töistä ja koulusta usein johtuvat huonosta ympäristöstä. Kehittämämme terveen rakennuksen suunnittelumenetelmät torjuvat tämän tyyppisiä ongelmia. Hyvään sisäilmastoon päästään käyttämällä emissiovapaita materiaaleja ja rakenteita sekä integroimalla arkkitehtuuri ja ilmastointijärjestelmä toisiinsa.

Lähtökohtana on integroitu suunnittelumalli, jossa arkkitehtuuri, rakennustekniikka ja LVIS-tekniikka ovat osa yhtenäistä sisäilmakonseptia. Pääsuunnittelijana koordinoimme koko toteutuksen.