Ympäristö ja arvot

Jokainen rakennus on yksilö. Sillä on oma paikkansa ja omat käyttäjänsä joiden toiminnalle ja elämälle se luo tärkeät puitteet ja mahdollisuudet. Taidolla ja tietoisuudella suunniteltuna ja rakennettuna se palvelee hyvin muuttuvia tarpeita. Se kestää kauan ja vanhenee arvokkaasti. Tällainen on aidosti ekologinen talo.

Luonnos ekologiseksi kortteliksi, Jätkäsaari, Helsinki Ekologisen pientalon talotekniikkakaavioita