Yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelu

VIHERYMPäRISTö

Istutussuunnittelussa tavoitteemme on nykyisten passiivisten vihertaustoiden ja joutomaiden sijaan toteuttaa aktiivista puistokonseptia, joka luo merkityksellisiä ympäristöjä. Hallittuja kasvisommitelmia käytetään korostuksina, kun taas viherverkoston rungon muodostavat itseohjautuvat biotoopit. Ympäristön hoitokuluja voidaan alentaa käyttämillämme vähän hoitoa vaativilla ekologisilla istutusalueilla.

Kehittämämme ympäristöanalyysi mahdollistaa dynaamisten biodiversiteettiä ylläpitävien viherverkostojen luomisen. Mikroilmastoltaan ongelmallisiin kohtiin suunnitellaan suojaistutukset. Kuntoa ylläpitävä senioripiha ja perhospuutarha ovat esimerkkejä teemasuunnittelusta.

Pihan suunnittelu on osa yrityksen tai yhteisön julkisuuskuvaa, ja parhaimmillaan kertoo ulkopuolisillekin ympäristö- ja kulttuuriarvojen kunnioituksesta.

Bergen, Norja Yang-Shon, Shanghai Arkkitehtuurin ja istutusten harmoniaa, Jyrkkälä.