Yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelu

YMPäRISTöTIETOINEN SUUNNITTELUMETODI JA PIENOISMALLIEN TUULITESTAUSLAITTEISTO

Kestävän kehityksen mukaisen suunnittelun mahdollistamiseksi olemme kehittäneet menetelmän (CASE-metodi), johon kuuluvat ympäristöanalyysin tekemisen ja havaintojen tulkitsemisen tekniikat, pienoismallien tuulitestauslaite sekä käytännön ratkaisut.

YMPäRISTöANALYYSIT

Analyysivaiheessa tehdään ympäristön kuvaus, jonka avulla saadaan riittävä tieto kohdealueen rakennetusta ympäristöstä sekä alueen luonnosta, ilmastosta, ympäristörasituksista sekä kaupunkikuvasta. Kenttätyöllä on tässä tärkeä osuus. Tulosteena ovat biotooppien kuvaukset, rakennus- ja viheralueiden määrittely, toimenpidesuositukset ja suunnitteluohjeet. Kaupunkikuva-analyysin pohjalta voidaan johtaa ympäristön laatutavoitteet sekä tarvittaessa tehdä suunnittelun ja toteutuksen ohjausjärjestelmä.

Rakennetun ympäristön mikroilmaston parantaminen edellyttää usein pienoismallien tuulitunnelitestausta, joka nykyisin on kallista ja hankalaa. Kehittämämme tuulitestauslaite on liikuteltava ja helppokäyttöinen ja sen käyttö on kustannuksiltaan edullista. Malliin kohdistetaan ilmavirta, ja tutkimalla indikaattorin liikkeitä voidaan lukea tuuliset ja tyynet alueet ja turbulenssit sekä mm. päätellä lumen ja hiekan kasautuminen.

METODIN HYVäKSIKäYTTö JA MERKITYS

Menetelmää voidaan käyttää sekä yhdyskunta- että rakennussuunnittelussa. Kaupunkisuunnittelutehtävissä menetelmä mahdollistaa kaupunginosien ja kortteleiden muotoilun positiivisen mikroilmaston aikaansaamiseksi. Ympäristörakentamisessa on monia kohteita, joissa tuulisuuden ja mikroilmaston hallinta ovat tarpeellisia, kuten leikkipihat, bussipysäkit, aurinkoterassit ja pienvenesatamat. Tuulikanavia suunnittelemalla voidaan edistää pakokaasujen ja muiden ilmansaasteiden tuulettumista.

Menetelmällä voidaan tukea rakennusten luonnonmukaista tuulettumista ja tukea painovoimaisen ilmastoinnin toimintaa. Paremmin lumelta; viistosateelta ja hiekalta suojattuna rakenteet kestävät paremmin ja ovat pitkäikäisempiä: tuulelta suojaavien kortteleiden ja rakennusmuotojen avulla voidaan talojen energiankulutusta vähentää 5-10 prosenttia. Auringon passiivinen hyödyntäminen mahdollistaa lisäksi 5-10 prosentin energiansäästön.

Ilmaston muutokseen varautuminen säästää monilta tuhoilta ja korjaustöiltä tulevaisuudessa.

Ekologisen asuinalueen pienoismalli, Sodankylä Ekologisen asuinalueen pienoismalli, Sodankylä Ekologisen asuinalueen pienoismalli, Sodankylä Ekologisen asuinalueen pienoismalli, Sodankylä Ekologisen asuinalueen pienoismalli, Sodankylä Tampellan alueen ilmastoanalyysi, Tampere.