Yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelu

LIIKENNE

Suurista liikenneväylistä, kaduista ja parkkikentistä on viime vuosikymmeninä tullut yhdyskuntia hajottavia tekijöitä. Näin ei tarvitsisi olla. Integroidulla suunnittelulla katu voidaan palauttaa yhteiseksi elämänpiiriksi tai sosiaaliseksi näyttämöksi, joka kokoaa korttelit kaupungiksi.

Usein suunnittelussa auto koetaan häiriköksi, joka on häivytettävä sivummalle, kun taas asukkaat usein näkevät sen luontevaksi osaksi arkipäiväänsä. Sekoittamalla toimintoja saadaan paikoitus sulautettua osaksi lähiympäristöä. Katualueiden turvallisuutta edistetään soveltamalla liikennepsykologian tuloksia.

Pääliikenneväylien uudelleenstrukturointi, Speyer, Saksa Pihakatusuunnitelma ja kaava Speyeriin Saksaan.