Yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelu

VIIHTYISä ELINYMPäRISTö

Hajoavassa jatkuvasti muuttuvassa kaupunkirakenteessa viihtyisän elinympäristön luominen vaatii kahtalaista lähestymistapaa. Kokonaisuus olisi pidettävä hahmotettavissa suurilla läpäisevillä teemoilla, jotka tukevat yhteisön kokonaisidentiteettiä. Käytännön kaavoitus taas toteutuu osa-alueina, joille olisi luotava oma luonteensa, genius logi.

Yhdyskuntasuunnittelu sisältää useimmiten ongelmallisia vastakkaisia intressejä. Käyttämämme workshop-työtavan puitteissa hallitut konfliktit voivat toisaalta tuoda toivottavaa dynamiikkaa lopputulokseen.

Työssämme toteutamme mm. seuraavia teemoja:

  • Yhdyskunnan helposti hahmotettava kokonaisrakenne.
  • Sosiaaliset ja kulttuuriset verkostot.
  • Lähitaloutta tukeva kaupunkirakenne.
  • Elämäntapojen rinnakkainelo (lifestyle belts).
  • Kaavatalous ja ympäristön hoitokulujen hallinta.
  • Eri vuodenaikojen asettamat vaatimukset.

Turvallisuus on noussut entistä tärkeämmäksi vaatimukseksi yhdyskuntarakentamisessa. Sosiaalisen kontrollin toteutumiseen voidaan vaikuttaa toimintojen sijoittelulla ja yksityinen/julkinen -tilahierarkian käyttämisellä. Lasten turvallisuus edellyttää heidän elinympäristönsä ja kulkureittiensä analysointia ja vaarapaikkojen poistamista.

Hyväkään suunnitelma ei paranna olosuhteita, jollei sen toteutumista voida varmistaa. Ympäristön laadun ohjaamiseen käytämme kaavamääräyksiä, mallisuunnitelmia ja tontinluovutusehtoja. Tärkeintä on kuitenkin tulevien käyttäjien sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin, mitä edistää osallistuva suunnittelu.

Asuntokorttelin kaava, Speyer, Saksa Östra Kronan, Luulaja Vanhan Voimalan saneeraus, Oulu. Kansainvälinen opiskelija-asuntola PSOAS Aurora, Oulu.