Yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelu

Arkkitehtuuri - kiveen kirjoitettu historia - on usein ainoa näkyvä todistaja, joka eri aikakausilta on jäänyt.

Olemme tehneet lukuisia kaavatöitä Suomessa, Norjassa, Saksassa ja Kiinassa sekä kehittäneet yhdyskuntasuunnittelun tueksi ympäristöanalyysimetodin, suunnittelu-ohjeiston ja pienoismallien tuulitestauslaitteiston. Käyttämämme workshop-työtapa mahdollistaa myös tilaajan osallistumisen suunnitteluun ja helpottaa halutun lopputuloksen saavuttamisessa.

Se, että olemme myös kokenut rakennussuunnittelija, auttaa monissa tilanteissa, joissa oikeiden rakennustyyppien valinta on koko kaavatyön tai korttelin kehittämisen perusta. Olemme olleet mukana mm. matala-tiivis arkkitehtuurin sekä puutarhakaupunkiin sopivien uusien talotyyppien kehittämisessä. Lähtökohtamme on toiminnoiltaan monipuolinen taloudellinen ja ekologinen yhdyskuntarakenne.

Madgeburger Hafen, Hampuri Raahen puukaupungin täydennyskaavoitusluonnos Matkailualueen kaava, Zhi Yin Gu, Kiina \Vanhan \Jälleenrakennuskaava \Uusia \CO2-neurtaali \CO2-neurtaali \Jyrkkälän