Tutkimus

Tutkimustiedon avulla voidaan nostaa sekä kaupunkisuunnittelun että arkkitehtuurin tasoa, ja kehittää uusien vaatimusten mukaisia ratkaisuita. Järjestelmällisellä tutkimus- ja kehitystyöllä olemme luoneet ympäristön analysoinnin ja suunnittelun metodeita, jotka parantavat suunnitelmien laatua.

Raportteja ECONO tutkimuksista:

Referenssejä