TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ

 • Toimistorakennusten suunnittelu (suunnitteluohje)
 • Monitoimitalojen suunnittelu (suunnitteluohje)
 • Esiselvitys talven hyödyntämisestä Tervolan kunnassa (VTT)
 • Pohjoiset ilmastolliset olosuhteet yhdys­kunta- ja rakennussuunnittelussa (Ympäristö­ministeriö)
 • Pienoismallien tuulitestauslaitteisto ja ilmastotietoinen suunnittelumetodi (Asun­tohallitus, YmpM, TEKES)
 • PUU-TA, uusteollistamis- ja puutuotteiden kehitysprojekti, koetaloja (Lapin Yliopisto MYP)
 • puukerrostalo, Helsinki ja Oulu (SKANSKA)
 • Round Pole in Building. EU-kehityshankkeen johtava partneri (Norja, Skotlanti, Suomi)
 • Ekologisen rakentamisen tuotteistaminen. TEKES-hanke, (Rakennuspetäjä Oy)
 • Matala tiivis rakentaminen, tutkimushanke (VTT, kaupunkeja)
 • Visio 2010, puurakentamisen tulevaisuus (Head Consulting, Puuteollisuus ry.)
 • EU:n COST C14-hankkeen Suomen edustaja 2000-04
 • Rokua LIFE, ekologisen matkailualueen kehitysohjelman tekeminen ja kehitystyön johtaminen
 • ECONO, Ecological Wooden Houses for Harsch Climate Areas EU-project, (ks. www.econo.fi)
 • Ilmastonmuutoksen vaikutus kaavoitukseen ja rakentamiseen, suunnitteluohjeet Ympäristöministeriölle, (yhd. VTT)
 • LIFE-CITY, elävä, ekologinen puukaupunkikonsepti eri ilmastovyöhykkeille