KALUSTE- JA SISUSTUSSUUNNITTELU

  • Kansainvälinen toimistokalustekilpailu Ranska, yläluokka
  • Kotimainen keittiökalustekilpailu, II palkinto
  • Toimistokalustejärjestelmä FACTA (Isku Oy)
  • Keittiökalusteita (Topi Kalustaja Oy)
  • Sisustussuunnitelmia toimistoille, kirjastoil­le, palvelu-keskuksille, louluille, päiväkodeille, ravin­toloille, taidemuseolle