Projektikehitys, visio

Tärkeimmät hankkeen kustannuksiin, toimintoihin ja käyttötalouteen vaikuttavat päätökset tehdään projektin alussa. Siksi usein on eduksi, että kokenut arkkitehti osallistuu työhön jo strategiaa ja visiota laadittaessa ja toteutustavasta päätettäessä.

Sekä rakennusliikkeet että kaupungit tekevät nykyisin entistä enemmän kehitystyötä. Moniin hankkeisiin on saatavissa myös EU-, TEKES- tai muuta julkista rahoitusta. Onnistuneen hakemuksen tai tontinluovutuskilpailun edellytyksenä on, että hankesuunnitelma on korkeatasoinen ja hakupaperit liitteineen oikein laadittu.

Olemme eräs harvoista arkkitehtitoimistoista, jotka tekevät tutkimustyötä, alla esimerkkejä (ks. myös referenssisivu).

Projektikehittäminen

 • Asumisen tontinluovutuskilpailut
 • Toimitilat, liikerakentaminen
 • Matkailuhankkeet, kylpylät
 • Senioriasuminen ja -palvelut, potilashotellit
 • Vanhojen rakennusten käytön ohjelmointi ja saneeraus
 • Rakennushankkeet ulkomaille.

Rakentamisen kehittäminen

 • Saumaton betonijulkisivu (Rajaville Oy, Partek Oy)
 • Puukerrostalo (Skanska Oy). Ekologinen kerrostalo, laadunohjaus (YH-rakennuttajat, Rakennuspetäjä Oy)
 • Asuntosuunnittelun kehittäminen, asukasryhmätutkimus (Hartela-Forum Oy)
 • Ilmastonmuutoksen huomioiminen rakentamisessa (VTT, kaupunkeja)
 • CLT-rakentaminen, Kerrostalo (yrityksiä)

EU-hankkeet

 • Pyöröpuun käyttö, Round Pole in Building
 • Ekologisen matkailukeskuksen kehittäminen, Rokua LIFE
 • Ekologisen puutalon kehittäminen, ECONO-projekti
 • Ekologisen yhteisöllisen puukaupunkimallin kehittäminen, Life-City