Toimitilasuunnittelu ja -rakentaminen

Useamman vuosikymmenen suhteellisen samankaltaisena säilynyt toimitilojen suunnittelu on selvästi tulossa uuteen vaiheeseen. Tästä ovat osoituksena mm. Manner-Euroopassa toteutetut uusimmat toimistorakennukset. Uuden suunnittelun takana on ajatus aktiivisesta työprosessista, joka vaatii nykyistä monipuolisempia ja toiminnallisesti joustavampia rakennuksia.

Arkkitehtonisilla ratkaisuilla voidaan melko paljon vaikuttaa työnteon tehokkuuteen ja arkirutiinien sujumiseen. Lähtökohtana on universaali monikäyttöinen tila ja perusstruktuuri, joka sallii ryhmätoimintojen lisäksi myös yksityisyyden. Hyvällä tilojen ryhmittelyllä ja yksityiskohtien mitoituksella voidaan parantaa ergonomiaa. Työryhmän jaottelulla aikaansaatavasta tehokkuudesta meillä on useita onnistuneita esimerkkejä.

Rakennus tulisi jaotella erilaisiin tiloihin ryhmä-yksilö ja julkinen-puoliyksityinen akseleilla.

Uudet työtavat ja tietotekniikka edellyttävät myös arkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun integroimista. Sisustussuunnittelijamme tarkastaa suunnitelmat jo luonnosvaiheessa. Olemme myös kehittäneet uudenlaisen joustavan kalustejärjestelmän, FACTAn.

Yritysten on kilpailtava osaavasta henkilökunnasta, ja työympäristön laatu on tärkeä väline tässä asiassa.

Geriatrian tutkimuskeskus ja hoitokoti Japanissa Geriatrian tutkimuskeskus ja hoitokoti Japanissa Iin Fasadin pääkonttori Iin Fasadin puinen toimisto rakennettiin viidessä kuukaudessa. Viikin Ympäristötalo, Helsinki. Suomen energiatehokkain toimistorakennus. Viikin Ympäristötalo, Helsinki. Suomen energiatehokkain toimistorakennus. DNA Voimala, Oulu.